Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Grol Weerbaarheid worden gesloten.

Privacy­verklaring

Grol Weerbaarheid vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Om u inzicht te geven in de manier waarop wij (persoons)gegevens verwerken is deze privacyverklaring opgesteld. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Welke gegevens verwerken wij?

Grol Weerbaarheid kan persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier aan ons verstrekt.

De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van welke diensten u van ons afneemt. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op de website(s)
 • Uw internetbrowser en apparaat type
 • Betaalgegevens
 • Agendagegevens
 • Gegevens over producten en diensten die u van ons afneemt
 • Overige persoonsgegevens welke u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Wanneer verwerken wij deze gegevens?

Cursussen

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze cursussen, verstrekt u ons persoons- en contactgegevens via het inschrijfformulier. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het aanbieden van onze cursussen en om u op de hoogte te houden van onze diensten.

Lessenplanner

Als u gebruik maakt van onze Lessenplanner-applicatie voor scholen wordt er beperkte informatie over uw school opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens hebben betrekking op uw contactinformatie, locatie van uw school en ingeplande cursusdata. Uw accountgegevens worden bewaard zolang u gebruik kunt maken van de applicatie.

Voor het opslaan van afspraken en berekenen van reistijden in deze applicatie maken wij gebruik van diensten van Google, zoals 'Google Maps API' en 'Google Calendar API'. Hiervoor worden uw adres- en afspraakgegevens gedeeld. Zie voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens het Privacybeleid van Google.

Uw gegevens worden nooit met andere gebruikers gedeeld, tenzij wij hiervoor, per geval, expliciet uw toestemming ontvangen.

Webshop

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens. Voor zover dat nodig is voor de afhandeling en verzending van uw bestelling kunnen wij uw gegevens ook aan derden verstrekken. Dit gebeurt onder andere wanneer wij uw bestelling verzenden via PostNL.

U kunt zich via onze webshop registreren om het gemakkelijker te maken om in de toekomst bestellingen te doen. De gegevens die u hierbij verstrekt worden enkel aangewend voor het versneld afhandelen van een toekomstige bestelling.

Voor betalingen maken wij gebruik van Mollie. Bij uw betaling worden gegevens over uw bestelling verzonden. U kunt in de privacyverklaring van Mollie lezen hoe zij met uw gegevens omgaan.

Certificatenformulier

Om een certificaat voor u te kunnen opstellen geeft u gegevens over een gevolgde cursus op. Deze gegevens worden enkel gebruikt om een certificaat op te stellen en worden niet op onze servers opgeslagen.

Cookies

Onze diensten maken gebruik van functionele en analytische cookies (kleine tekstbestanden met informatie). Wij plaatsen geen zogenaamde 'tracking-cookies' om uw gedrag op onze of andere websites te volgen.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, zoals het inloggen voor onze diensten en het behouden van uw voorkeuren. Analytische cookies worden enkel gebruikt om het internetverkeer naar en binnen de webshop te kunnen inzien. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer accepteert en door reeds bestaande cookies te verwijderen.

Wat doen wij met deze gegevens?

Grol Weerbaarheid verwerkt voorgenoemde gegevens enkel wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren van de door ons aangeboden diensten en om contact met u te kunnen opnemen ten behoeve van de uitvoering van deze diensten.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te beperken. Gegevens die u via onze websites invoert worden altijd verzonden via een beveiligde verbinding. Onze digitale omgevingen zijn verder beveiligd met wachtwoorden en versleuteling, waardoor persoonlijke gegevens enkel beschikbaar zijn voor de verstrekker en voor onze medewerkers.

Informatievoorziening

Wij kunnen u, naast de informatie op onze websites op de hoogte brengen van onze producten en diensten via het door u verstrekte e-mailadres.

Bewaartermijn

Grol Weerbaarheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Automatische besluiten

Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten op basis van verwerkte persoonsgegevens en gebruiken uw gegevens niet om u automatisch een gepersonaliseerd aanbod te doen.

Delen met derden

Grol Weerbaarheid verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door ons aangeboden diensten zoals in het voorgaande beschreven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Minderjarigen

Als je jonger dan 16 jaar bent mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Publicatie

In geen enkel geval publiceren wij uw gegevens.

Uw gegevens zijn van u

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, opvragen, correctie of verwijdering indienen door contact met ons op te nemen via info@grolweerbaarheid.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen we u bij een verzoek met betrekking tot deze rechten, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs (mee) te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN-nummer en pasfoto af te schermen, wij hebben deze informatie niet nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Verzoeken betreffende privacyrechten worden uiterlijk binnen 30 dagen afgehandeld.

Aanpassingen

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen aan deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Klachten

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw gegevens, horen wij dat vanzelfsprekend graag, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. U kunt uw klacht tevens voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Grol Weerbaarheid
Moerbosch 5
7323 BZ
Apeldoorn
info@grolweerbaarheid.nl
06 55 377 366

Ik gebruik allerlei oefeningen uit het traject om de afstemming tussen leerlingen in mijn nieuwe klas te verbeteren.
H. Vlastuin Leerkracht
Ernst heeft bij ons een training gegeven, waar de groep enorm veel baat bij heeft gehad.
G. van Belzen Directeur W. Farelschool, Hoevelaken
Hier wordt ervaringsleren echt in de praktijk gebracht. Prachtig om te zien hoe groepen veranderen.
F. van Laar Leerkracht
Superleuke lessen!
B. Folbert Leerling
De boodschap die telkens terugkomt in de lessen van Grol Weerbaarheid: Geen concurrentie, maar samenwerking!
A. Meijer Leerkracht
Theorie en praktijk wisselen elkaar af, dit zorgt voor een boeiende, leerzame en praktijkgerichte cursus.
A. Spiker IB'er