Het creëren van een ‘wij-gevoel’ in de klas

Visie

Grol Weerbaarheid gelooft in gezamenlijkheid: het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen de klas. Wij willen in deze primaire behoefte voorzien door elk individu verder te helpen ontwikkelen binnen zijn/haar interactie met de klas.

Hoe werkt dat?

Grol Weerbaarheid maakt gebruik van een psychofysieke didactiek: vanuit een fysieke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Actiemomenten, zoals spel en simpele zelfverdedigingsvormen, worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Deze klassikale praktische training is uitermate geschikt om kinderen weerbaarder te maken tegen negatief sociaal gedrag en om een positievere sfeer te creëren binnen een klas. Een fundamenteel thema is het voorkomen van pesten: de preventieve werking. Indien het pestgedrag al aanwezig is, staat het aanpakken van pestgedrag in de klas en school centraal.

Dit alles gebeurt onder een koepel van christelijke waarden en normen. Wanneer u een negatieve klassensfeer binnen uw school wilt aanpakken, kunnen wij uw school helpen met een training voor de klas en/of een trainingscursus voor docenten.

Meer informatie Ernst van Grol Trainer/eigenaar

Ernst van Grol

Trainer

Wie Ernst van Grol zegt, heeft het over een christen met een enorme passie voor bewegen, lesgeven en mensen. Het liefst help ik mensen om verder te komen in hun ontwikkeling, waarbij ik mijn drie passies combineer.

Als 1e graads bewegingsonderwijzer, afgestudeerd aan de Calo in Zwolle, heb ik enige jaren ervaring in het basis- en voortgezet onderwijs. Verder ben ik al een aantal jaar werkzaam als zelfverdedigingsinstructeur, buitensportinstructeur en docent binnen het cluster 4.

Mark van den Berge

Trainer

Geboren en getogen Zeeuw met een grote passie voor sport en bewegen. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in wat mensen beweegt. Die combinatie van interesses zet ik graag in, om mensen, zowel individueel als in groepsverband, verder te helpen. Na mijn studie voor 1e graads docent bewegingsonderwijs heb ik de Rots & Water-opleiding gevolgd. Op dit moment volg ik de opleiding tot psychosociaal therapeut aan het Kempler Instituut. Naast het geven van weerbaarheidslessen ben ik werkzaam als psychosociaal therapeut en trainer voor IKOS.

Jelle Boone

Trainer

Een veilig klimaat waarin welbevinden en betrokkenheid centraal staan is de ideale basis voor iedere onderwijssituatie. Vanuit mijn fascinatie voor bewegen en de opgedane ervaringen binnen het speciaal (basis)onderwijs, leerde ik dat bewegen een prachtige manier is om gedrag te beïnvloeden om vervolgens te komen tot dit veilige klimaat.

Graag help ik mensen het beste in zichzelf en elkaar naar boven te halen. Na het afronden van mijn opleiding 1e graads bewegingsonderwijzer ben ik aan het werk gegaan binnen het speciaal onderwijs en heb in die tijd de Rots en Water cursus gevolgd.

Sibbe Wassink

Trainer

Al van jongs af aan draai ik warm voor alles wat met sporten en bewegen te maken heeft. Tijdens dit sporten heb ik ontdekt dat het sporten niet alleen een doel op zichzelf is, maar ook uitstekend gebruikt kan worden als middel voor allerlei andere doeleinden.

Een van deze doeleinden is het creëren van een gezond en veilig pedagogisch klimaat in de klas. Dit is voor mij één van de belangrijkste kernpunten in de onderwijspraktijk. Een plek waar duidelijk zichtbaar is hoe het klimaat in de klas zich ontwikkelt, of heeft ontwikkeld, is de gymzaal. Vanuit mijn eerstegraads opleiding docent bewegingsonderwijs ben ik vaak bezig geweest met het stimuleren en bevorderen van het groepsklimaat. Daarnaast ben ik als verdieping binnen mijn opleiding intensief bezig geweest met groepsdynamische processen door het volgen van de minor 'gedragsbeïnvloeding via groepsdynamische processen'. In mijn huidige opleiding op de PABO heb ik deze processen ook vanuit het klaslokaal mogen ervaren en beïnvloeden.

Ronnie Gijssen

Trainer

Een docentenhart met Zeeuws DNA; bevlogen in het onderwijs, betrokken bij de leerlingen en actief in bewegen. Naast het geven van de weerbaarheidstrainingen ben ik werkzaam als docent bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs. Ook daar heb ik als coördinator groepsdynamica en antipest coördinator dagelijks met allerlei vormen van gedrag te maken.

Grol is partner van

Ds. G.H. Kersten­centrum

Grol Weerbaarheid verzorgt in samenwerking met het Ds. G.H. Kersten­centrum in de persoon van Dhr. K. Karels (onderwijsadviseur) de docentencursus ‘Ruimte voor jezelf & ruimte voor de ander’. In deze cursus willen wij leerkrachten inzicht geven in groepsdynamica en zelf de vaardigheden aanleren om psycho-fysieke weerbaarheidslessen te kunnen geven.

Be-Loved

Grol Weerbaarheid is ingestapt bij het al bekende Be-Loved programma, dat al enkele jaren draait binnen het voortgezet onderwijs. Grol Weerbaarheid heeft in samenwerking met ‘’Weerbaar in Seksualiteit’’ in de persoon van Wietske Kruiswijk een praktische weerbaarheidscursus geschreven, die door gymdocenten van de school zelf aan hun leerlingen gegeven gaat worden.

Grol Weerbaarheid werkt ook samen met:

Driestar onderwijsadvies

Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen voor voortgezet en (speciaal) basisonderwijs, met inspirerend onderwijs en goede zorg als ideaal.

Driestar onderwijsadvies is een onderdeel van kenniscentrum Driestar educatief en werkt nauw samen met Driestar hogeschool en Driestar managementadvies.

Meer informatie ↷

Ik gebruik allerlei oefeningen uit het traject om de afstemming tussen leerlingen in mijn nieuwe klas te verbeteren.
H. Vlastuin Leerkracht
Ernst heeft bij ons een training gegeven, waar de groep enorm veel baat bij heeft gehad.
G. van Belzen Directeur W. Farelschool, Hoevelaken
Hier wordt ervaringsleren echt in de praktijk gebracht. Prachtig om te zien hoe groepen veranderen.
F. van Laar Leerkracht
Superleuke lessen!
B. Folbert Leerling
De boodschap die telkens terugkomt in de lessen van Grol Weerbaarheid: Geen concurrentie, maar samenwerking!
A. Meijer Leerkracht
Theorie en praktijk wisselen elkaar af, dit zorgt voor een boeiende, leerzame en praktijkgerichte cursus.
A. Spiker IB'er