Leerlingencursus voortgezet onderwijs

Groepsdynamica

Tijdens deze training die zal beginnen met een outdoordag zal de klas ervaren wat het is om samen te werken, effectief te communiceren, feedback te geven en ontvangen, maar vooral ook wat er nodig is om een veilig klassenklimaat te creëren en te onderhouden.

De facilitators van HUMUS spiegelen de deelnemers op hun gedrag. Daarmee maken ze hen bewust van wat ze doen en niet doen, wat dat met anderen doet en wat gedrag van anderen met hen doet. Wie eigen gedrag herkent kan pas erkennen dat hij of zij zelf degene is die daar iets mee kan doen of dat zelfs kan veranderen.

Wie dat erkent en de verantwoordelijkheid voor eigen gedrag niet uit de weg gaat is in staat te verkennen rond ‘wat wil ik anders, wat kan anders en hoe doe ik dat?’

Om alles in een veilige setting plaats te laten vinden zullen in samenwerking met de klas en de mentor ‘Groundrules’ opgesteld worden. Deze Groundrules zijn er om fysieke en mentale veiligheid in de klas te waarborgen. De klas zal eigenaar zijn van deze regels en zelf ook oefenen in borging hiervan.

De activiteiten tijdens deze outdoordag zullen plaatsvinden op een prachtig terrein midden in de uiterwaarden van de Waal. De natuur faciliteert hierin een extra krachtige leeromgeving.

Inhoud van de lessen

Onderwerpen als teambuilding en communicatie staan centraal, maar we besteden ook aandacht aan de vraag: 'Hoe geef ik op een gepaste manier mijn grenzen aan?'. Deze onderwerpen worden tijdens de cursus samen met de klas uitgebreid geëvalueerd.

 • Sociaal zwakkere kinderen worden sterker door nieuwe ervaringen met rollen binnen een groep.
 • Leerlingen leren op een gepaste manier op ongepast gedrag reageren.
 • De groep wordt meer een sociaal evenwichtige eenheid, waarbij iedereen gelijkwaardig met elkaar omgaat. Hierdoor ontstaat een basis voor coöperatief samenwerken.
 • Het wij-gevoel staat voorop en op basis van die gezamenlijkheid wordt men gelukkiger.
 • Het inlevingsvermogen van de leerlingen wordt vergroot.
 • Agressief gedrag en pesten nemen af.

Voorafgaand aan de cursus is er een vrijblijvend orienterend gesprek om doelen en accenten te bepalen. De basismodule bestaat uit 1 outdoordag en 3 lessen van 1,5 uur op de schoollocatie. Tijdens deze lessen zal er gewerkt worden aan de (leer)doelen die vooraf samen met de school zijn opgesteld. Na de training worden deze geëvalueerd.

Groepsdynamica VO

Pakket D1

Basismodule voor 1 groep
 • Vrijblijvend orienterend gesprek om doelen en accenten te bepalen
 • Outdoordag HUMUS inclusief voorbereiding, intakegesprek, broodje knakworst, reiskosten, materialen)
 • 3 lessen in de gymzaal van 1,5 uur op locatie + boekenset Ruimte voor jezelf en voor de ander (inclusief reiskosten, materialen)
 • Evaluatie van de gestelde (leer)doelen
Groepsdynamica VO

Pakket D2

Uitbreidingsmodule voor 1 groep
 • Een vrijblijvend orienterend gesprek om doelen en accenten te bepalen.
 • 1 Outdoordag op een prachtige locatie waarbij de facilitators spiegelen op gedrag
 • 6 lessen in de gymzaal van 1,5 uur op locatie + boekenset "Ruimte voor jezelf en voor de ander" (inclusief reiskosten, materialen)
 • Evaluatie van de gestelde (leer)doelen
Groepsdynamica VO

Pakket D3

Uibreidingsmodule voor 1 groep
 • Een vrijblijvend orienterend gesprek om doelen en accenten te bepalen.
 • 1 Outdoordag op een prachtige locatie waarbij de facilitators spiegelen op gedrag
 • 6 lessen in de gymzaal van 1,5 uur op locatie + boekenset "Ruimte voor jezelf en voor de ander" (inclusief reiskosten, materialen)
 • Evaluatie van de gestelde (leer)doelen
 • Afsluitend outdoordagdeel waarbij de facilitators de ingezette lijn op gedrag extra benadrukken en bevestigen.
Ik gebruik allerlei oefeningen uit het traject om de afstemming tussen leerlingen in mijn nieuwe klas te verbeteren.
H. Vlastuin Leerkracht
Ernst heeft bij ons een training gegeven, waar de groep enorm veel baat bij heeft gehad.
G. van Belzen Directeur W. Farelschool, Hoevelaken
Hier wordt ervaringsleren echt in de praktijk gebracht. Prachtig om te zien hoe groepen veranderen.
F. van Laar Leerkracht
Superleuke lessen!
B. Folbert Leerling
De boodschap die telkens terugkomt in de lessen van Grol Weerbaarheid: Geen concurrentie, maar samenwerking!
A. Meijer Leerkracht
Theorie en praktijk wisselen elkaar af, dit zorgt voor een boeiende, leerzame en praktijkgerichte cursus.
A. Spiker IB'er