Leerlingencursus basisonderwijs

Groepsdynamica

Onderwerpen als teambuilding en communicatie staan centraal, maar we besteden ook aandacht aan de vraag: 'Hoe geef ik op een gepaste manier mijn grenzen aan?'. Deze onderwerpen worden tijdens de cursus samen met de klas uitgebreid geëvalueerd. Deze cursus is samengesteld voor de hele klas en bestaat uit 6 bijeenkomsten, waarin we de volgende doelen hopen te bereiken:

 • Sociaal zwakkere kinderen worden sterker door nieuwe ervaringen met rollen binnen een groep.
 • Leerlingen leren op een gepaste manier op ongepast gedrag reageren.
 • De groep wordt meer een sociaal evenwichtige eenheid, waarbij iedereen gelijkwaardig met elkaar omgaat. Hierdoor ontstaat een basis voor coöperatief samenwerken.
 • Het wij-gevoel staat voorop en op basis van die gezamenlijkheid wordt men gelukkiger.
 • Het inlevingsvermogen van de leerlingen wordt vergroot.
 • Agressief gedrag en pesten nemen af.

Voorafgaand aan de cursus is er een vrijblijvend orienterend gesprek om doelen en accenten te bepalen. De cursus bestaat uit 6 lessen van 1,5 uur op locatie. In de gymzaal worden er door een trainer van Grol Weerbaarheid groepsvormende lessen gegeven met de thema’s gezamelijkheid en grenzen aangeven. Tijdens deze lessen zal er gewerkt worden aan de (leer)doelen die vooraf samen met de school zijn opgesteld. Na de training worden deze geëvalueerd.

Groepsdynamica

Pakket C1

Voor 1 groep
 • Een vrijblijvend orienterend gesprek om doelen en accenten te bepalen.
 • 6 lessen van 1,5 uur op locatie
 • Evaluatie van de gestelde (leer)doelen

Na deze lessen worden er voldoende tools meegegeven om dit traject zelfstandig door de leerkracht verder voort te zetten.

Groepsdynamica

Pakket C2

Voor 1-2 groepen
 • Een vrijblijvend orienterend gesprek om doelen en accenten te bepalen.
 • 6 lessen van 1,5 uur op locatie
 • Evaluatie van de gestelde (leer)doelen

3 herhalingslessen na 3 maanden, óf:
6 lessen van 1,5 uur op dezelfde locatie aan een tweede groep aansluitend aan de lessen van de eerste groep.

Groepsdynamica

Pakket C3

Voor 1 groep
 • Een vrijblijvend orienterend gesprek om doelen en accenten te bepalen.
 • 6 lessen van 1,5 uur op locatie
 • Evaluatie van de gestelde (leer)doelen

3 herhalingslessen na 3 maanden, óf:
6 lessen van 1,5 uur op dezelfde locatie aan een tweede groep aansluitend aan de lessen van de eerste groep.

(Video) begeleidingstraject voor de groepsleerkracht.

Ik gebruik allerlei oefeningen uit het traject om de afstemming tussen leerlingen in mijn nieuwe klas te verbeteren.
H. Vlastuin Leerkracht
Ernst heeft bij ons een training gegeven, waar de groep enorm veel baat bij heeft gehad.
G. van Belzen Directeur W. Farelschool, Hoevelaken
Hier wordt ervaringsleren echt in de praktijk gebracht. Prachtig om te zien hoe groepen veranderen.
F. van Laar Leerkracht
Superleuke lessen!
B. Folbert Leerling
De boodschap die telkens terugkomt in de lessen van Grol Weerbaarheid: Geen concurrentie, maar samenwerking!
A. Meijer Leerkracht
Theorie en praktijk wisselen elkaar af, dit zorgt voor een boeiende, leerzame en praktijkgerichte cursus.
A. Spiker IB'er