Cursussen voor leerlingen

Groepsdynamica

Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander

In deze cursus gebruiken wij een psychofysieke didactiek: we halen sociale verhoudingen binnen een beweegcontext naar voren en indien nodig veranderen we deze verhoudingen. Om probleemsituaties niet uit de context te halen, doen we dit met de hele klas. We gebruiken spel en enkele simpele zelfverdedigingsoefeningen om eventueel pestgedrag te stoppen en de klas op een positieve manier te laten samenwerken.

Na de succesvolle training voor het basisonderwijs is er nu ook een training ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De opzet is aangepast, maar het doel is hetzelfde: een positieve groep vormen.

Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Zelf­verdediging

Wilt u bijdragen aan de veiligheid van uw kind door haar weerbaarder te maken? In deze training behandelen wij in vijf lessen de basisprincipes van zelfverdediging. Hierbij besteden wij ook veel aandacht aan houding, lichaamstaal, gevoel van eigenwaarde en een zelfverzekerd optreden.

Meer informatie
Ik gebruik allerlei oefeningen uit het traject om de afstemming tussen leerlingen in mijn nieuwe klas te verbeteren.
H. Vlastuin Leerkracht
Ernst heeft bij ons een training gegeven, waar de groep enorm veel baat bij heeft gehad.
G. van Belzen Directeur W. Farelschool, Hoevelaken
Hier wordt ervaringsleren echt in de praktijk gebracht. Prachtig om te zien hoe groepen veranderen.
F. van Laar Leerkracht
Superleuke lessen!
B. Folbert Leerling
De boodschap die telkens terugkomt in de lessen van Grol Weerbaarheid: Geen concurrentie, maar samenwerking!
A. Meijer Leerkracht
Theorie en praktijk wisselen elkaar af, dit zorgt voor een boeiende, leerzame en praktijkgerichte cursus.
A. Spiker IB'er