Docentencursus Pakket A2

In deze training voor leerkrachten wordt het thema sociale veiligheid en weerbaarheid onderbouwd vanuit het Process Communication Model. Het doel van de training is leerkrachten de vaardigheden te bieden om zelf psycho-fysieke weerbaarheidslessen te geven zodat:

 • Kinderen sterker worden door betere weerbaarheid
 • Leerlingen leren op een gepaste manier op ongepast gedrag te reageren
 • De groep meer een sociaal evenwichtige eenheid wordt, waarbij iedereen gelijkwaardig met elkaar om gaat. Hierdoor ontstaat een basis voor coöperatief samenwerken
 • Leerlingen sterker worden in inlevingsvermogen
 • Agressief gedrag en pesten afneemt
 • De communicatie in de groep verbetert

Leerkrachten krijgen inzicht in groepsdynamiek en oefenen vaardigheden om naar aanleiding van de werkvormen/oefeningen met kinderen te reflecteren op gedrag. De vaardigheden zijn gericht op integratie in de dagelijkse schoolpraktijk.

Het Process Communication Model (PCM) brengt patronen in gedrag en communicatie in beeld. Door deze patronen te herkennen krijg je zicht op effectief gedrag van jezelf. Ook leer je negatief gedrag begrijpen en te reageren met passende positieve interacties. Je ontdekt hoe je echt contact maakt met je leerlingen. Ook die lastige leerling die een ‘andere taal’ lijkt te spreken. PCM is ook een verklarend model om lastig gedrag als vorm van stress te herkennen. Door beter te worden in aangepaste communicatie kan veel probleemgedrag voorkomen worden.

De training Ruimte voor jezelf & ruimte voor de ander wordt verzorgd door het K. (Korstiaan) Karels MSc (theoretisch gedeelte) van KOC Diensten en dhr. E. (Ernst) van Grol (praktisch gedeelte) van Grol Weerbaarheid. Ernst van Grol is weerbaarheidstrainer en docent bewegingsonderwijs. Korstiaan Karels is onderwijsadviseur en o.a. gecertificeerd PCM trainer.

Optioneel

Een persoonlijk PCM-profiel biedt een helder zelfinzicht en geeft adviezen voor stressreductie en verbetering van de communicatie. Het persoonlijk profiel is gebaseerd op een vragenlijst die door de deelnemers zelf wordt ingevuld. Afname van dit profiel is sterk aanbevolen wanneer de cursus meer dan drie dagdelen omvat. De prijs per profiel is 200,- euro (ex BTW). Profielen zijn niet bij de cursus inbegrepen.

Het is mogelijk om klassenconsultaties te laten doen door een medewerker van Grol Weerbaarheid. Doel hiervan is om de aangeleerde vaardigheden beter te laten beklijven en te borgen in de schoolcultuur. Informeer naar de mogelijkheden. Grol weerbaarheid kan ook een lessenserie verzorgen om het groepsklimaat in een klas te verbeteren. Informeer naar de mogelijkheden.

Omschrijving en plan van aanpak

De training bestaat uit zes sessies van 2,5 á 3 uur. Iedere sessie bestaat uit een samenhangend deel van theorie en praktijk. De zes dagdelen met ieder een eigen thema vormen met elkaar één geheel.

 • Een deel van de bijeenkomst wordt uitgevoerd in een gymzaal.
 • Van iedere sessie ontvangen de deelnemers een hand-out van het theoretisch gedeelte.
 • Er zal worden aangesloten bij de huidige praktijk en middelen. Vanuit de theorie wordt verbinding gemaakt met op school aanwezige pedagogische praktijken en interventies.
 • Voor iedere groep wordt een praktijkboek geleverd t.w.v. á € 77,-

Hieronder volgt een samenvattende beschrijving van de inhoud van de zes sessies.

1. Groeps­dynamiek

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Spinnenweb

Theorie

In de theorie van groepsdynamiek worden verschillende fasen onderscheiden. Door preventief te anticiperen op de ontwikkelbehoefte van de kinderen kan in iedere fase het positief gedrag versterkt worden. Het resultaat is een groep met meer sociale cohesie.

Praktijkoefeningen

De praktijkoefeningen sluiten aan op de groepsdynamische fasen en zijn direct toepasbaar.

 • Materialen verplaatsen
 • Kip aant spit
 • Bank rondje draaien

Afronding

 • Evalueren; verbinding tussen theorie en praktijk
 • Opdracht; volgende keer terugkoppelen

2. Herkennen van gedragspatronen

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Opnemen op video en direct terugkijken
 • Touw uit de war halen

Theorie

Het gedragsmodel Process Communication Model (PCM) maakt patronen in gedrag inzichtelijk. Deze zijn door iedereen te herkennen. Het beter begrijpen van de zes verschillende persoonlijkheidstypes leidt tot inzicht in de diversiteit in de klas. We verdiepen ons in de kenmerken van de persoonlijkheidstypes. Het observeren van gedrag door een ‘PCM-bril’ leert onszelf en de ander beter begrijpen.

Praktijkoefeningen

Bijpassende praktijkoefeningen kunnen zowel in groepsverband, in subgroepen, of individueel worden uitgevoerd.

 • Arm uitsteken
 • 2 kanten banken wissel
 • Trapezoides draaien

Afronding

Opdracht 'basketbal-les filmen en volgende keer fragment meenemen'

3. Communicatie

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Hoe is het gegaan?
 • Wat levert het tot nu toe op?
 • Brug naar het doel van vandaag.
 • Schuifpuzzel

Theorie

Als mensen een verschillende taal spreken, is er al snel sprak van miscommunicatie. PCM gaat uit van zes verschillende voorkeurstalen. Bij ieder mens zijn deze als patroon waarneembaar. Herkennen van deze patronen helpt om aan te sluiten in het ‘kanaal’ van de ander. Welke ‘taal’ iemand spreekt, verraadt ook waardoor hij of zij gemotiveerd wordt. We ontdekken hoe communicatie soepeler kan waardoor het contact verbetert en miscommunicatie voorkomen wordt.

Praktijkoefeningen

 • Vuurtorenspel
 • Geblinddoekte brancarddrager

Afronding

 • Opdracht voor volgende keer

4. Passende inter­venties

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Raising stick

Theorie

Deze zes persoonlijkeheidstypen die door PCM worden onderscheiden, geven ook inzicht in de belangrijkste psychologische behoefte. Het herkennen van de persoonlijkheidstypen maakt het mogelijk om deze behoefte te vervullen. Daarmee wordt veel stressgedrag voorkomen. We ontdekken welke interventies je kunt doen om bij de verschillende persoonlijkheidstypen aan te sluiten.

Praktijkoefeningen

 • Hoe gebruik ik verschillende doelen bij deze activiteit?
 • Touw verplaatsen
 • Dikke mat draaien
 • Uitkijktoren

Afronding

Opdracht: Groene spelen doelbewust plannen en uitvoeren.

5. Feedback en gesprek

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

Terugkoppeling op opdracht Groene spelen.

 • Handje duwen

Theorie

In een gesprek over gedrag stellen leerlingen zich kwetsbaar op. Dit veroorzaakt spanning. Dat kan positieve spanning zijn, zodat er geleerd wordt. Het kan ook negatieve spanning zijn of worden, waardoor miscommunicatie ontstaat. Je leert de signalen van negatieve spanning herkennen en daar op de juiste manier op te reageren.

Praktijkoefeningen

De verbeterpunten worden geformuleerd en vinden toepassing in de dagelijkse praktijk.

 • Circuit groene spelen (1) koppelen aan waarden.
 • Stokken doorgooien
 • Dikke mat ruiterspel
 • Banken schuin omhoog
 • "De strijd"

Afronding

De deelnemers bedenken zelf vragen n.a.v. de activiteiten van deze les en stellen deze aan elkaar.

Opdracht: Breng volgende keer een realistische casus mee.

6. Pest­preventie en pest­aanpak

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Rondje casussen

Theorie

Pestgedrag kan verklaard worden vanuit patronen van miscommunicatie. Deze patronen zijn voorspelbaar voor de verschillende persoonlijkheidstypen van PCM. Het herkennen van deze patronen geeft inzicht in de verschillende rollen die kinderen aannemen in een pestsituatie. Bovendien biedt PCM concrete handvatten om hierop te anticiperen.

Praktijkoefeningen

De kleuren/cirkels om je heen.

Zelfverdedigingstechnieken herhalen en uitbreiden:

 • Jezelf losmaken
 • Nee leren zeggen
 • Tweetallen lopen
 • Bank op de kop

Oefening(en) rondom Realiseer - Actie - Afstand

Afronding

 • Evaluatie van de hele cursus
 • Inventarisatie van de opbrengst
 • Uitreiking certificaten

Afspraak maken

Met de Lessenplanner van Grol Weerbaarheid ziet u meteen wanneer een trainer beschikbaar is om op uw locatie een training te geven.

Lessenplanner
Ik gebruik allerlei oefeningen uit het traject om de afstemming tussen leerlingen in mijn nieuwe klas te verbeteren.
H. Vlastuin Leerkracht
Ernst heeft bij ons een training gegeven, waar de groep enorm veel baat bij heeft gehad.
G. van Belzen Directeur W. Farelschool, Hoevelaken
Hier wordt ervaringsleren echt in de praktijk gebracht. Prachtig om te zien hoe groepen veranderen.
F. van Laar Leerkracht
Superleuke lessen!
B. Folbert Leerling
De boodschap die telkens terugkomt in de lessen van Grol Weerbaarheid: Geen concurrentie, maar samenwerking!
A. Meijer Leerkracht
Theorie en praktijk wisselen elkaar af, dit zorgt voor een boeiende, leerzame en praktijkgerichte cursus.
A. Spiker IB'er