Docentencursus Pakket A2

In deze training voor leerkrachten wordt het thema sociale veiligheid en weerbaarheid onderbouwd vanuit het Process Communication Model. Het doel van de training is leerkrachten de vaardigheden te bieden om zelf psycho-fysieke weerbaarheidslessen te geven zodat:

 • Kinderen sterker worden door betere weerbaarheid
 • Leerlingen leren op een gepaste manier op ongepast gedrag te reageren
 • De groep meer een sociaal evenwichtige eenheid wordt, waarbij iedereen gelijkwaardig met elkaar om gaat. Hierdoor ontstaat een basis voor coöperatief samenwerken
 • Leerlingen sterker worden in inlevingsvermogen
 • Agressief gedrag en pesten afneemt
 • De communicatie in de groep verbetert

Leerkrachten krijgen inzicht in groepsdynamiek en oefenen vaardigheden om naar aanleiding van de werkvormen/oefeningen met kinderen te reflecteren op gedrag. De vaardigheden zijn gericht op integratie in de dagelijkse schoolpraktijk.

Het Process Communication Model (PCM) brengt patronen in gedrag en communicatie in beeld. Door deze patronen te herkennen krijg je zicht op effectief gedrag van jezelf. Ook leer je negatief gedrag begrijpen en te reageren met passende positieve interacties. Je ontdekt hoe je echt contact maakt met je leerlingen. Ook die lastige leerling die een ‘andere taal’ lijkt te spreken. PCM is ook een verklarend model om lastig gedrag als vorm van stress te herkennen. Door beter te worden in aangepaste communicatie kan veel probleemgedrag voorkomen worden.

De onderdelen waarin PCM een plaats heeft, worden verzorgd door een gecertificeerde PCM-trainer.

Omschrijving en plan van aanpak

De training bestaat uit zes dagdelen van elk drie uur, op locatie. Omdat we voornamelijk maatwerk leveren, gaan we graag in gesprek om ervoor te zorgen dat onze cursus aan uw wensen voldoet.

1. Groepsfases van Tuckman

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Spinnenweb

Theorie

In de theorie van groepsdynamiek worden verschillende fasen onderscheiden. Door te anticiperen op de ontwikkelbehoefte van de kinderen kan in iedere fase het positief gedrag versterkt worden. Het resultaat is een groep met meer sociale cohesie.

Praktijkoefeningen

De praktijkoefeningen sluiten aan op de groepsdynamische fasen en zijn direct toepasbaar.

 • Materialen verplaatsen
 • Kip aan het spit
 • Bank rondje draaien

Afronding

 • Evalueren; verbinding tussen theorie en praktijk

2. PCM-persoonlijkheidstypen

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • 2 kanten banken wissel

Theorie

Deze zes persoonlijkheidstypen die door PCM worden onderscheiden, geven ook inzicht in de belangrijkste psychologische behoefte. Het herkennen van de persoonlijkheidstypen maakt het mogelijk om deze behoefte te vervullen. Daarmee wordt veel stressgedrag voorkomen. We ontdekken welke interventies je kunt doen om bij de verschillende persoonlijkheidstypen aan te sluiten.

3. Praktijkactiviteiten

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Hoe is het gegaan?
 • Wat levert het tot nu toe op?
 • Brug naar het doel van vandaag.
 • Schuifpuzzel

Doel van de activiteiten: feedback en gesprek

Oplossingsgericht vragen stellen en ‘Hoe evalueer ik met groepen?’ Dit is de sleutel van gedragsverandering binnen de klas.

Praktijkoefeningen

 • Vuurtorenspel
 • Geblinddoekte brancarddrager
 • Touw uit de war halen
 • Arm uitsteken
 • Trapezoides draaien

Afronding

 • Opdracht voor volgende keer: videobeelden van een praktijkactiviteit opnemen

4. PCM en distress

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Raising stick

Theorie

In een gesprek over gedrag stellen leerlingen zichzelf kwetsbaar op. Dit veroorzaakt spanning. Deze spanning kan positief zijn, omdat er geleerd wordt. Het kan echter ook om negatieve spanning gaan, waardoor miscommunicatie ontstaat. Je leert de signalen van negatieve spanning herkennen en hoe je op juiste wijze op deze signalen reageert.

5. Pestpreventie en pestaanpak oefenen in de praktijk

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Rondje casussen
 • Videobeelden terugkijken

Theorie

Pestgedrag kan verklaard worden vanuit patronen van miscommunicatie. Deze patronen zijn voorspelbaar voor de verschillende persoonlijkheidstypen van PCM. Het herkennen van deze patronen geeft inzicht in de verschillende rollen die kinderen aannemen in een pestsituatie. Bovendien biedt PCM concrete handvatten om hierop te anticiperen.

Praktijkoefeningen

De kleuren/cirkels om je heen.

Zelfverdedigingstechnieken herhalen en uitbreiden:

 • Jezelf losmaken
 • Nee leren zeggen
 • Tweetallen lopen
 • Bank op de kop

Oefening(en) rondom ‘Realiseer - Actie - Afstand’

6. ‘Hoe ga ik dit geleerde nu in de klas gebruiken?’ en praktijk activiteiten

Doel van de bijeenkomst

Een concreet plan maken om de geleerde principes te gebruiken. Centrale vraag: ‘’Hoe ga ik dit toepassen in de klas?’’

Praktijkoefeningen

 • Touw verplaatsen
 • Dikke mat draaien
 • Uitkijktoren

Afronding

 • Evaluatie van de hele cursus
 • Inventarisatie van de opbrengst
 • Uitreiking certificaten

Wij leveren maatwerk en willen zoveel mogelijk aansluiten wat er al is bij u op school. Er zijn meer mogelijkheden te vinden op https://www.grolweerbaarheid.nl/docenten

Ik gebruik allerlei oefeningen uit het traject om de afstemming tussen leerlingen in mijn nieuwe klas te verbeteren.
H. Vlastuin Leerkracht
Ernst heeft bij ons een training gegeven, waar de groep enorm veel baat bij heeft gehad.
G. van Belzen Directeur W. Farelschool, Hoevelaken
Hier wordt ervaringsleren echt in de praktijk gebracht. Prachtig om te zien hoe groepen veranderen.
F. van Laar Leerkracht
Superleuke lessen!
B. Folbert Leerling
De boodschap die telkens terugkomt in de lessen van Grol Weerbaarheid: Geen concurrentie, maar samenwerking!
A. Meijer Leerkracht
Theorie en praktijk wisselen elkaar af, dit zorgt voor een boeiende, leerzame en praktijkgerichte cursus.
A. Spiker IB'er