Docentencursus Pakket A1

Doelen

Het doel van de training is leerkrachten de vaardigheden te bieden om zelf psycho-fysieke weerbaarheidslessen te geven zodat:

 • Sociaal zwakkere kinderen sterker worden door betere weerbaarheid
 • Leerlingen leren op een gepaste manier op ongepast gedrag te reageren
 • De groep meer een sociaal evenwichtige eenheid wordt, waarbij iedereen gelijkwaardig met elkaar om gaat.
  Hierdoor ontstaat een basis voor coöperatief samenwerken
 • Leerlingen sterker worden in inlevingsvermogen
 • Agressief gedrag en pesten afneemt

Leerkrachten krijgen inzicht in groepsdynamiek en oefenen vaardigheden om naar aanleiding van de werkvormen/oefeningen met kinderen te reflecteren op gedrag. De vaardigheden zijn gericht op integratie in de dagelijkse schoolpraktijk. Optioneel wordt de mogelijkheid voor klassenconsultaties aangeboden. Doel hiervan is om de aangeleerde vaardigheden beter te laten beklijven en te borgen in de schoolcultuur.

De training Ruimte voor jezelf & ruimte voor de ander wordt verzorgd door het Ds. G.H. Kerstencentrum in de persoon van dhr. K. Karels MSc (theoretisch gedeelte) en dhr. E. van Grol (praktisch gedeelte). Dhr. E. van Grol is weerbaarheidstrainer en docent bewegingsonderwijs op het Van Lodensteincollege in Amersfoort.

Omschrijving en plan van aanpak

De training bestaat uit zes sessies van 2,5 uur. Iedere sessie bestaat uit een samenhangend deel van theorie en praktijk. De zes dagdelen met ieder een eigen thema vormen met elkaar één geheel. Hieronder volgt een samenvattende beschrijving van de inhoud van de zes sessies.

 • Elke leerkracht beschikt na de cursus over een map met 18 direct in te zetten interventies.
 • Bij iedere sessie hoort een praktijkopdracht inclusief feedback.
 • Iedere sessie ontvangen de deelnemers een hand-out van het theoretisch gedeelte.
 • Er zal worden aangesloten bij de huidige praktijk en middelen. Vanuit de theorie wordt verbinding gemaakt met het programma ZIEN! en andere op school aanwezige pedagogische interventies.

Hieronder volgt een samenvattende beschrijving van de inhoud van de zes sessies.

1. Groeps­dynamiek

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Spinnenweb

Theorie

In de theorie van groepsdynamiek worden verschillende fasen onderscheiden. Door preventief te anticiperen op de ontwikkelbehoefte van de kinderen kan in iedere fase het positief gedrag versterkt worden. Het resultaat is een groep met meer sociale cohesie.

Praktijkoefeningen

De praktijkoefeningen sluiten aan op de groepsdynamische fasen en zijn direct toepasbaar.

 • Materialen verplaatsen
 • Kip aant spit
 • Bank rondje draaien

Afronding

 • Evalueren; verbinding tussen theorie en praktijk
 • Opdracht; volgende keer terugkoppelen

2. Communicatie

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Hoe is het gegaan?
 • Wat levert het tot nu toe op?
 • Brug naar het doel van vandaag.
 • Schuifpuzzel

Theorie

De 'Roos van Leary' geeft handvatten om gedrag te onderscheiden in 'Onder, Boven, Tegen of Samen' Herkennen van dit gedrag helpt om de juiste interventies te kiezen. Zowel leerkracht als leerlingen worden zich bewust van hun positie ten opzichte van de ander.

We ontdekken consequenties voor communicatie en sociale interventies. We leren gebruik maken van voorbeeldzinnen en oefenen rolwisseling.

Praktijkoefeningen

 • Vuurtorenspel
 • Geblinddoekte brancarddrager

Afronding

 • Fysiek in de ruimte van de Roos van Leary gaan staan
 • Opdracht voor volgende keer

3. Observeren van gedrag

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Opnemen op video en direct terugkijken
 • Touw uit de war halen

Theorie

Het programma ZIEN! biedt mogelijkheden om het gedrag van kinderen te observeren. Het beter begrijpen van deze observaties leidt tot inzicht in de thematiek 'Ruimte voor jezelf & ruimte voor de ander'.

We verdiepen ons in de ZIEN! begrippen in relatie tot weerbaarheid. We oefenen objectief observeren.

Praktijkoefeningen

Bijpassende praktijkoefeningen kunnen zowel in groepsverband, in subgroepen, of individueel worden uitgevoerd.

 • Arm uitsteken
 • 2 kanten banken wissel
 • Trapezoides draaien

Afronding

Opdracht 'basketbal-les filmen en volgende keer fragment meenemen'

4. Inter­venties plannen en uit­voeren

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Raising stick

Theorie

Kennis over de ontwikkelbehoefte van de groep en het beheersen van diverse interventies, leidt niet automatisch tot de juiste aanpak. We introduceren de '50 Waarden van waarde' die, afgeleid van de Bijbelse grondslag, richting geven aan de pedagogische doelen. De waarden worden zichtbaar in de praktijkoefeningen.

Werkvorm: In subgroepjes terugkijken van filmfragmenten en bepalen van doelen: koppelen aan interventies. Dit koppelen we eventueel aan een groepsplan gedrag.

Praktijkoefeningen

 • Hoe gebruik ik verschillende doelen bij deze activiteit?
 • Touw verplaatsen
 • Dikke mat draaien
 • Uitkijktoren

Afronding

Opdracht: Groene spelen doelbewust plannen en uitvoeren.

5. Feedback en gesprek

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

Terugkoppeling op opdracht Groene spelen.

 • Handje duwen

Theorie

De echte sociale groei vindt plaats in het evaluatieve gesprek na afloop van de fysieke handeling. In deze sessie worden handvaten aangereikt om met het groepsgesprek te bereiken dat kinderen werkelijk inzicht krijgen in hun gedrag. Het gaat dus over:

 • Inlevingsvermogen en inzicht in eigen gedrag
 • Hoe evalueer je activiteiten en stel je feedbackvragen?

Praktijkoefeningen

De verbeterpunten worden geformuleerd en vinden toepassing in de dagelijkse praktijk.

 • Circuit groene spelen (1) koppelen aan waarden.
 • Stokken doorgooien
 • Dikke mat ruiterspel
 • Banken schuin omhoog
 • "De strijd"

Afronding

De deelnemers bedenken zelf vragen n.a.v. de activiteiten van deze les en stellen deze aan elkaar.

Opdracht: Breng volgende keer een realistische casus mee.

6. Pest­preventie en pest­aanpak

Doel en presentatie van het thema (praktisch)

 • Rondje casussen

Theorie

De bestaande pestaanpak en pestpreventie, wordt met de inhoud van deze cursus verrijkt en herijkt. De praktische oefeningen zijn gericht op het versterken van het positieve gedrag van de groep omstanders. Centraal staat het 'opstaan tegen pesten' en het moed geven aan de opkomer.

Deelonderwerpen:

 • Inkaderen: Geef kinderen zelfvertrouwen
 • Rollen bij pesten
 • Actualisatie van pestprotocol

Praktijkoefeningen

De kleuren/cirkels om je heen.

Zelfverdedigingstechnieken herhalen en uitbreiden:

 • Jezelf losmaken
 • Nee leren zeggen
 • Tweetallen lopen
 • Bank op de kop

Oefening(en) rondom Realiseer - Actie - Afstand

Afronding

 • Evaluatie van de hele cursus
 • Inventarisatie van de opbrengst
 • Uitreiking certificaten
Ik gebruik allerlei oefeningen uit het traject om de afstemming tussen leerlingen in mijn nieuwe klas te verbeteren.
H. Vlastuin Leerkracht
Ernst heeft bij ons een training gegeven, waar de groep enorm veel baat bij heeft gehad.
G. van Belzen Directeur W. Farelschool, Hoevelaken
Hier wordt ervaringsleren echt in de praktijk gebracht. Prachtig om te zien hoe groepen veranderen.
F. van Laar Leerkracht
Superleuke lessen!
B. Folbert Leerling
De boodschap die telkens terugkomt in de lessen van Grol Weerbaarheid: Geen concurrentie, maar samenwerking!
A. Meijer Leerkracht
Theorie en praktijk wisselen elkaar af, dit zorgt voor een boeiende, leerzame en praktijkgerichte cursus.
A. Spiker IB'er