Cursussen voor docenten

Groepsdynamica

Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander

In deze cursus staat een nieuwe invalshoek centraal om u binnen de klas te helpen: de psychofysieke didactiek. We zullen principes vanuit groepsdynamica en mentale weerbaarheid behandelen om een groep nóg beter te laten functioneren. We zullen u vertrouwd maken met diverse spellen en enkele eenvoudige zelfverdedigingsoefeningen om een klas op een positieve manier te laten samenwerken en eventueel pestgedrag te stoppen.

Om docenten deze vaardigheden eigen te maken, hebben wij samen met dhr. K. (Korstiaan) Karels de cursus ‘Ruimte voor jezelf en de ander’ samengesteld. Elk dagdeel bevat een blok theorie dat vervolgens in de praktijk verder uitgewerkt wordt.

Een vergelijkbare cursus wordt ook in samenwerking met Driestar onderwijsadvies gegeven.

Groepsdynamica

Pakket A1

Teamtraining voor leerkrachten
  • Bestaat uit 6 dagdelen gegeven door 2 trainers.
  • Na deze training kunnen de lessen van Grol Weerbaarheid door de leerkrachten zelf gegeven worden.

De dagdelen bestaan voor 60% uit actief met de werkvormen aan de slag en voor 40% uit theoretische onderbouwing

Het team wordt theoretisch geschoold in:

  • Groepsdynamiek a.d.h.v. fases van Tuckman
  • Communicatie a.d.h.v. Roos van Leary
  • Evalueren en pestpreventie

Praktijkboek inbegrepen met direct in te zetten lessenreeksen en interventies voor in de gymzaal en het klaslokaal. Deelnemers ontvangen van iedere sessie een hand-out van het theoretisch gedeelte.

Groepsdynamica/PCM

Pakket A2

Teamtraining voor leerkrachten €2875 korting*

* Nu met €2000,- korting en lesmateriaal á €875,- i.v.m. verbeterde opzet!

  • Bestaat uit 6 dagdelen gegeven door 2 trainers.
  • Na deze training kunnen de lessen van Grol Weerbaarheid door de leerkrachten zelf gegeven worden.

De dagdelen bestaan voor 60% uit actief met de werkvormen aan de slag en voor 40% uit theoretische onderbouwing

Bij de theoretische momenten word het PCM-Model als uitgangspunt genomen. PCM biedt zelfinzicht, draagt bij aan heldere communicatie, en geeft handvatten om écht contact te maken. Deze onderdelen worden verzorgd door een gecertificeerd trainer.

Praktijkboek inbegrepen met direct in te zetten lessenreeksen en interventies voor in de gymzaal en het klaslokaal. Deelnemers ontvangen van iedere sessie een hand-out van het theoretisch gedeelte.

Groepsdynamica

Pakket B

Studiedag voor het schoolteam

Deze studiedag bestaat uit 2 dagdelen over groepsvorming en groepsdynamiek. Dit bevat theorie en praktijk naar keuze.

Tijdens deze dag worden de lessen van Grol Weerbaarheid gepresenteerd en is het mogelijk om enkele lessen door de leerkrachten zelf te laten geven.

Bij deze cursus is een praktijkboek inbegrepen met direct in te zetten lessenreeksen en interventies voor in de gymzaal en in het klaslokaal.

Ik gebruik allerlei oefeningen uit het traject om de afstemming tussen leerlingen in mijn nieuwe klas te verbeteren.
H. Vlastuin Leerkracht
Ernst heeft bij ons een training gegeven, waar de groep enorm veel baat bij heeft gehad.
G. van Belzen Directeur W. Farelschool, Hoevelaken
Hier wordt ervaringsleren echt in de praktijk gebracht. Prachtig om te zien hoe groepen veranderen.
F. van Laar Leerkracht
Superleuke lessen!
B. Folbert Leerling
De boodschap die telkens terugkomt in de lessen van Grol Weerbaarheid: Geen concurrentie, maar samenwerking!
A. Meijer Leerkracht
Theorie en praktijk wisselen elkaar af, dit zorgt voor een boeiende, leerzame en praktijkgerichte cursus.
A. Spiker IB'er